Mēs esam reāli un uz zemes stāvoši ļaudis un ar saviem sapņiem reizēm paceļamies nedaudz augstāk, lai redzētu cik daudz mums nepieciešams, lai mēs būtu laimīgi! /M.Aborietis/

Projekti

Biedrība "ABORIEŠI"  jau vairākus gadus nodarbojas ar aktīvās atpūtas un tūrisma attīstību. Ar pašu spēkiem, atbalsta projektiem un vietējo palīgu kopdarbu ir izdevies izveidot daudzveidīgu sporta un atpūtas aktivitāšu piedāvājumu vietējiem un mūsu viesiem.

Ir pieejama plaša, daudzveidīga ziemas un vasas inventāta noma, nakšņošanas piedāvājumi un neaprakstāmi skaistas, izkoptas un nomarķētas dabas takas un piedzīvojumu vietas. ESIET MĪĻI GAIDĪTI!

  

ATTĪSTĪBAS PROJEKTI UN PAVEIKTAIS:  

-  BIEDRĪBAS "ABORIEŠI"   ATTĪSTĪBAS PLĀNS     /Mārs Valainis/

_________________________________________________________________________

- 2020 gada Lubānas novada pašvaldības projekts

"Iedzīvotāju iniciatīvas līdzdalības un piederības veicināšana" 

Projekta ietvaros tika iegādātā pārvitojamā laipa (pontons), kura pamatatrašanās vieta paredzēta Aiviekstes upē, Krasta ielas peldētavā, Lubānā. Laipa paredzēta peldvietas apmeklētāju ērtībai un ūdenstūrisma kvalitātes uzlabošanai.

_____________________________________________________________________

-  2019 gada Lauku Atbalsta Dienesta projekts

"Pamatlīdzekļu iegāde biedrības Aborieši tūrisma aktivitāšu dažādošanai" 

  PROJEKTA ATSKAITE    /Māris Valainis/

__________________________________________________________________________________________

- Lubānas novada pašvaldības iniciatīvas projekts

"Drošā taka"   PROJEKTA ATSKAITE     /Māris Valainis/  

Projektu līdzfinansē LUBĀNAS NOVADS 

__________________________________________________________________________________________

-  Biedrība Aborieši” ar Lauku atbalsta dienesta un Lubānas novada pašvaldības atbalstu realizējusi projektu Aprīkojuma iegāde aktīvās atpūtas nodrošināšanai un dažādošanai”

PROJEKTA APRAKSTS      /Māris Valainis/

         

_______________________________________________________________________________________

 

-  Lauku Atbalsta Dienesta un Zemkopības ministrijas LEADER PROJEKTS -

projekta ietvaros tika iegādāta teknika esošo taku uzturēšanai un jaunu izveidei.

 PROJEKTA APRAKSTS      /Māris Valainis/

 

 

 

Sazinieties ar mums:

e-pasts: info@aboriesi.lv 

Tel: +371 266 49 344 

Visiem Jaunumiem un aktivitātēm sekojiet facebook: ABORIEŠI

SKATĪT LIETOTNĒ GOOGLE MAPS